BRUSSEL - De Vlaamse premier Somers noemt het haalbaar om de Olympische Spelen van 2016 in Vlaanderen te houden. Hij heeft dat dinsdag gezegd bij de presentatie van een haalbaarheidsstudie.

Onderzoekers van Deloitte & Touche becijferden het Olympische budget op 4,1 miljard euro. Van de kosten zou echter 1,4 miljard ook worden gemaakt zonder Olympische Spelen. De overheid zou 820 miljoen moeten betalen, maar dat geld zou worden terugverdiend door extra banen en andere effecten.

Sceptisch

Het Belgisch Olympisch Comité reageert sceptisch op de kostenraming. Secretaris-generaal De Bondt wijst erop dat de Spelen in Athene twee keer zo duur zijn. "Die 4 miljard lijkt een getal dat nog eens goed doorgenomen moet worden", zei hij op de VRT-radio.

De volgende Vlaamse regering, die deze zomer aantreedt, moet beslissen over de Vlaamse kandidatuur voor de Olympische Spelen. Premier Somers vindt het echter al "een kans die men niet mag laten liggen".

Bidbook

Een eventuele kandidatuur inclusief uitgebreid dossier (bidbook) moet in 2007 bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) binnen zijn. Het IOC beslist in 2009 over de toewijzing. In 1920 heeft België al eens de Spelen georganiseerd, in Antwerpen. Onduidelijk is welke Vlaamse stad zich eventueel kandidaat stelt. Somers noemde Antwerpen, Brussel en Gent als mogelijkheden.