LUDWIGSHAFEN - De olympische dubbelaspiraties van Trinko Keenen Danny Heister zijn abrupt afgebroken. Het duo verloor bij hetolympisch kwalificatietoernooi in Ludwigshafen op onthutsende wijzevan een onbekend Spaans en Hongaars koppel en kon direct zijnkoffers pakken. Niet voor Athene, maar voor de terugreis naarArnhem.

"Dit is een drama", was de terechte conclusie van bondscoachPieke Franssen. "Wanneer een dubbel van dit niveau na tweewedstrijden wordt uitgeschakeld, dan is dat niet normaal." Volgensde Limburger zijn Keen en Heister bezweken onder de spanning. "Dedruk was zo groot, waardoor 't er allemaal niet uitkwam", sprakhij. "Na een paar fouten, zakte 't in elkaar."

En die indruk gaf het koppel inderdaad. Vrijdag, tijdens deeerste ronde, namen ze een 3-0-voorsprong op de SpanjaardenHe/Machado. De eerste tegenslag (de opponenten wonnen een game)bracht de Oranje-afvaardiging zó aan het twijfelen dat hetspelniveau dramatisch kelderde. Niemand die daar verandering in konbrengen.

Negatieve spiraal

De tafeltennissers communiceerden nauwelijks met elkaar - overoppeppen nog maar te zwijgen - waardoor de geringste twijfel bij deéén vaak een negatief effect had op de ander. Ook bondscoachFranssen kon die negatieve spiraal niet doorbreken. "We hebbenvrijdagavond afgesproken dat er meer gecommuniceerd zou worden",zei de coach. "Maar door de spanning komt dat er niet uit. Instress-situaties heb je houvast nodig. En die konden ze nietgrijpen."

Zo gleden Keen en Heister af naar de bodem. "We voelden onsniet sterk genoeg om een oplossing voor onze kwetsbaarheden tevinden", luidde de analyse van Keen. "De voorbereiding was nietgoed genoeg. De degelijkheid ontbreekt. En als je die tijdens eenwedstrijd moet zoeken, gaat het mis."

Kansen

Voor de geboren Randwijker is het olympisch vuur bijna gedoofd.Hij moet tijdens de Open Egyptische kampioenschappen (begin mei)bij de laatste zestien eindigen om überhaupt te mogen deelnemen aanhet laatste olympisch kwalificatietoernooi, in Innsbruck (13-16mei). Dat toernooi is overigens zo sterk bezet dat de kansen op'Athene' miniem zijn. Heister heeft weliswaar voldaan aan dekwalificatie-eis van de internationale tafeltennisfederatie, maarmoet nog steeds vormbehoud (plek bij laatste zestien op ProTour-toernooi) tonen. Ook die missie wordt met de week lastiger.

Zo is het niet ondenkbaar dat tijdens de Spelen geen enkeleNederlandse tafeltennisser actief zal zijn. In dat scenario dreigteen B-sport af te glijden naar C-niveau, ook al omdat deOranje-vrouwen internationaal helemaal niet meespelen. Voor deNederlandse Tafeltennisbond (NTTB) is het daarom te hopen dat Keenen Heister zich alsnog plaatsen voor Athene en hun functie alsuithangbord kunnen blijven uitoefenen.

"Voor het beleid van debond is het niet absoluut noodzakelijk dat een tafeltennisser inGriekenland actief is", meent Franssen. "Voor het Nederlandsetafeltennis wel. Alleen op die manier kunnen we 'in the picture'blijven."