ALKMAAR - De uitspraak van het gerechtshof donderdag in Amsterdam over de "package deal" tussen AZ en de gemeente Alkmaar hoeft geen beletsel te zijn voor de bouw van het nieuwe stadion KooimeerPlaza. Dat is de conclusie van de gemeente Alkmaar na bestudering van het arrest.

Het Alkmaarse college van B en W beslist dinsdag over de bouwvergunning voor het "terugvalscenario" voor KooimeerPlaza, dat AZ enkele maanden geleden presenteerde en dat voorziet in gefaseerde bouw van het stadioncomplex. Volgens wethouder C. van Vliet maakt dit scenario nieuwe onderhandelingen en afspraken tussen de gemeente en AZ noodzakelijk.

AZ heeft het terugvalscenario bedacht als noodmaatregel voor het geval de Raad van State - waar nog een beroepsprocedure loopt - in navolging van de rechtbank in Alkmaar negatief beslist over de oorspronkelijke bouwvergunning. De gemeente en de provincie Noord-Holland hebben al met de nieuwe vergunning ingestemd. Alleen de noodzakelijke bouwvergunning ontbreekt nog.

Overheidssteun

Kiest AZ uiteindelijk voor uitvoering van het terugvalscenario, ontstaat volgens de gemeente Alkmaar een wezenlijk andere situatie, waarvoor nieuwe afspraken moeten worden gemaakt. "Wij mogen AZ de grond voor het stadion niet leveren op basis van de afspraken die in de package deal staan, omdat de Europese Commissie zich nog niet heeft uitgelaten over de vraag of wij als gemeente overheidssteun hebben verleend. Het terugvalscenario valt niet binnen die afspraken."

De tegen het stadioncomplex protesterende ondernemers in Alkmaar zijn een andere mening toegedaan. In een verklaring laten zij weten dat tot de uitspraak van de Europese Commissie geen paal de grond in mag worden geslagen. Naar verwachting is dat moment pas halverwege 2005.

Europese tegenwerking

Van Vliet wil op korte termijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Tweede Kamer informeren. "De voortgang van een economische impuls van enkele honderden miljoenen euro's wordt nu opgehouden door een procedure in Brussel. Daarbij is niet gekeken naar de inhoudelijke aspecten van de ingediende klacht. Het is de mechanische werking van de Europese overheid die ons nu tegenwerkt. Dat kan niet de bedoeling zijn."

Hij zegt teleurgesteld te zijn over de uitspraak, omdat het Hof net als eerder de rechtbank zijn vingers niet brandt aan de vraag of daadwerkelijk overheidssteun is verleend. "Het Hof zegt alleen dat we de package deal niet mogen uitvoeren omdat de Europese Commissie een klacht erover in behandeling heeft. Dat stemt droevig."

AZ reageert in de loop van vrijdagmiddag op het arrest.