AMSTERDAM - De gemeente Alkmaar moet de uitvoering van afspraken in de zogenoemde 'package deal' met AZ over het nieuwe stadion stopzetten tot de Europese Commissie een definitief oordeel heeft gegeven over vermeende staatssteun. Dit heeft het Gerechtshof in Amsterdam donderdag beslist.

De gemeente Alkmaar en AZ sloten de 'package deal' in 2001 als 'totaalcontract' voor de bouw van het nieuwe stadion KooimeerPlaza. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over het nieuwe stadion met een winkelcentrum, de bouw van woningen op de plek van het huidige AZ-stadion en de verkoop en levering van grond door de gemeente.

Nieuwe stadion

Ondernemersverenigingen in de stad hebben zich van meet af aan verzet tegen de plannen voor vooral 20.000 vierkante meter detailhandel bij het nieuwe stadion. Ze hebben zich in verschillende procedures tot de rechter gewend. Zo doet de Raad van State op korte termijn uitspraak over de bouwvergunning, die voor KooimeerPlaza is afgegeven.

De 'package deal' kwam vorig jaar in het nieuws toen de ondernemers met hun grieven naar de Europese Commissie stapten. Op verzoek van Brussel liet het ministerie van Binnenlandse Zaken daarna - samen met Alkmaar - een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de vraag of sprake was van staatssteun. In het onderzoek werd de 'package deal' omschreven als complex, maar niet als staatssteun. De EC is door het ministerie daarna geïnformeerd over de uitkomsten.

Negatief

De gemeente Alkmaar studeert nog op de consequenties van de uitspraak van het Gerechtshof. Zo is niet bekend of die ook consequenties heeft voor het door AZ ontwikkelde 'terugvalscenario'. Dat voorziet in een gefaseerde bouw van KooimeerPlaza, zonder detailhandelfuncties. AZ heeft het plan laten maken voor het geval de Raad van State negatief voor de club beslist.

Het terugvalscenario stuit op weinig weerstand. De gemeente heeft het goedgekeurd en de provincie gaf recentelijk een zogenoemde 'verklaring van geen bezwaar'. Ook de ondernemers hebben te kennen gegeven zich tegen dit scenario niet te verzetten. Zowel de gemeente Alkmaar als AZ heeft donderdag laten weten vrijdag inhoudelijk op het vonnis van het Gerechtshof te reageren.