HOOFDDORP - Drievoudig wereldkampioen K1 Remy Bonjasky is het niet eens met de suggestie dat de Federatie voor Oosterse Gevechtskunsten (FOG) moet dienen als uithangbord van de vechtsport.

Door Anne Joldersma

Hij ziet veel liever een nieuwe onafhankelijke, overkoepelende vechtsportbond opgericht worden. Daarin ziet hij ook een rol voor zichzelf weggelegd.

Tijdens een congres in Amsterdam werd donderdag de toekomst van de vechtsport in Nederland, die door meerdere incidenten de afgelopen jaren flink onder vuur lag, besproken.

Een veelgehoorde conclusie was dat de FOG, de enige vechtsportbond die bij sportkoepel NOC*NSF is aangesloten, de nieuwe overkoepelende bond voor alle vechtsporten moet worden.

Bonjasky is het ermee eens dat een dergelijke constructie noodzakelijk is. "Er moet een partij komen die voor alle atleten in deze tak van sport de boel geordend neerzet, zoals de KNVB dat voor het voetbal doet. Nu heb je zoveel verschillende bonden die allemaal hun eigen dingen doen. Eigenlijk is het gewoon een rommeltje en dat zorgt voor problemen."

Onrecht aanpakken

"Zo krijg je van elke sportbond nu je eigen 'paspoort' en kun je zonder problemen van bond naar bond overstappen waarbij je telkens weer een nieuw profiel krijgt. Ik vind dat er één overkoepelende organisatie moet komen waar je je legitimatie inlevert en geregistreerd wordt. Dan kun je ook veel effectiever onrecht aanpakken."

"Als iemand dan over de schreef gaat, kan hij heel simpel geweerd worden uit de sport als geheel. Nu is dat niet zo, men kan zich simpel aanmelden bij een andere bond."

"Stel dat er meerdere voetbalbonden waren en dat die jongens die die grensrechter hebben vermoord, zouden overstappen naar een andere bond en gewoon weer verder konden spelen. Dat moet niet kunnen."

Toch is Bonjasky niet van mening dat de FOG die rol op zich moet nemen. "Je kunt niet zomaar een bond aanwijzen en zeggen dat die nu de baas is. Ik zou het ook lullig vinden als ik iets goed opzet en vervolgens opgedragen wordt op te gaan in iets anders."

Buitenstaander

"Of je stemt met zijn allen unaniem voor één bond", verwijst hij naar het feit dat de bonden onderling het ook niet eens worden, "of je kiest een persoon of een organisatie die niet gelieerd is aan één van de bestaande bonden in Nederland. Een buitenstaander waar niemand bezwaar tegen heeft."

In die laatste optie ziet Bonjasky, bijgenaamd 'The Flying Gentleman', een rol voor zichzelf weggelegd. "Zo'n overkoepelende bond moet in ieder geval een duidelijk beschaafd gezicht hebben. Iemand die de sport naar buiten toe kan uitdragen en die een aantal bestaande stereotypes uit de wereld kan helpen."

"Waarom zou ik dat niet kunnen? Ik heb zelf gevochten op het hoogste niveau en hou me graag bezig met bestuurlijke zaken. Als je kijkt naar wie er nu zitten: negen van de tien hebben zelf niet in de ring gestaan of hebben niet gepresteerd. Ik vind dat iemand die aan de top van zo'n bond staat over aanzien moet beschikken en moet weten wat er onder de sporters leeft."

Bonjasky ziet daarbij een rol weggelegd voor sportkoepel NOC*NSF. "Zij zouden een organiserende rol kunnen spelen. Misschien is de sport een beetje te ver van hun bed, maar het zou een goede stap zijn."

NOC*NSF

In een reactie laat een woordvoerder van NOC*NSF weten blij te zijn met het rapport van Dortants en Van Bottenburg naar mogelijkheden voor (zelf)regulering van de vechtsport, dat gepresenteerd werd bij het congres in Amsterdam. "Het beschrijft de huidige situatie erg goed. De aanbeveling om de overheid een vechtsportcommissie in te laten richten delen wij ook."

"Het zou bovendien goed zijn als deze sector zich binnen de georganiseerde sport zou willen scharen. Dat betekent dan wel voor alle partijen aansluiting bij NOC*NSF, iets dat goed zou kunnen via de nu al bestaande FOG of door die uit te breiden of om te bouwen."

De sportkoepel benadrukt geen actieve rol te kunnen spelen in de hervorming van een bestaande bond of de oprichting van een nieuwe.

"NOC*NSF is zeker bereid te adviseren over de wijze waarop zo'n (re)organisatie plaats zou moeten vinden, maar het is de vechtsportwereld zelf die het zal moeten willen en het zal moeten doen. NOC*NSF richt zelf geen bonden op."