HOOFDDORP - Voormalig minister Winnie Sorgdrager is de voorzitter van de onderzoeks- en adviescommissie antidopingaanpak die de wielerbond KNWU en NOC*NSF hebben ingesteld. 

Dat maakt de KNWU maandag bekend. De andere commissieleden zijn sportarts Edwin Goedhart en hoogleraar sportontwikkeling Maarten van Bottenburg.

De commissie is ingesteld naar aanleiding van de zaak-Lance Armstrong en het terugtrekken van sponsor Rabobank uit het wielrennen.

Sorgdrager cum suis hebben de volgende opdracht meegekregen:

"Onderzoek te doen naar de feiten en bevindingen ten aanzien van de ‘dopingcultuur’ en de antidopingaanpak zoals die in de Nederlandse wielersport functioneerde c.q. op dit moment functioneert."

"Dit onderzoek dient zoveel mogelijk de gangbare praktijken en systemen zichtbaar te maken, tekortkomingen bloot te leggen en te laten zien welke stappen inmiddels gezet zijn en nog gezet moeten worden en met concrete aanbevelingen c.q. voorstellen te komen ter verbetering van de huidige antidopingaanpak, dit binnen de context van het beleid van NOC*NSF, de rijksoverheid en de mondiale ontwikkelingen van de wielersport."

Anonimiteit

De commissie biedt mensen de mogelijkheid om desgewenst in vertrouwen en anonimiteit de waarheid te kunnen vertellen om zo het dopingsysteem te doorgronden.

Gehoorde personen zal worden geadviseerd om eventuele overtredingen te melden bij de Dopingautoriteit. Dat kan mogelijk tot strafvermindering leiden.

Op 1 juni zal Sorgdrager haar eindrapport presenteren. Voor 1 april zal mogelijk een eerste tussenrapportage worden gepresenteerd.

De commissie werkt onafhankelijk van de KNWU en NOC*NSF.