DEN HAAG - De pogingen om de Olympische Spelen van 2028 te organiseren in Nederland worden door het kabinet Rutte-2 niet gesteund. 

Dat blijkt uit het regeerakkoord dat maandag bekend werd gemaakt.

“We onderschrijven de ambitie om de Nederlandse sport op olympisch niveau te brengen, zonder de Olympische Spelen naar Nederland te willen halen”, luidt een passage.

Volgens de VVD en PvdA, die het nieuwe kabinet gaan vormen, is er in de samenleving te weinig draagvlak voor de Spelen en zijn de financiële risico’s te groot.

IOC

Het vorige kabinet was er wel een groot voorstander van een poging te doen de Olympische Spelen naar Nederland te halen.

De bedoeling was om in 2016 te beslissen of Nederland zou trachten een ‘bid’ in te dienen bij het Internationaal Olympisch Comité, dat pas in 2021 beslist waar de Spelen van 2028 plaatsvinden.

In het regeerakkoord staat wel dat topsportevenementen waardevol kunnen zijn voor de Nederlandse economie en een positieve uitstraling hebben naar de breedtesport.

Rutte

Premier Mark Rutte liet in juli aan NUsport nog weten geen reden te zien waarom Nederland te klein zou zijn voor het sportevenement. “Kijk wat wij hier allemaal hebben bijgedragen aan dit evenement”, sprak de VVD-politicus terwijl hij op bezoek was bij de Spelen in Londen.

Rutte nam zelfs alvast een klein voorschot op een mogelijke openingsceremonie. “Ik vond het een hele mooie opening. Heel anders dan die van Peking. Dat was een perfecte show, maar hier zat meer emotie in. Met een knipoog naar de eigen geschiedenis. Hoe een Nederlandse opening eruit moet zien? Op zijn Nederlands!”

Fitter

Het nieuwe kabinet, dat een flinke meerderheid heeft in de Tweede Kamer maar in de Eerste Kamer afhankelijk is van de steun van andere partijen, benadrukt wel het belang van de sport voor de samenleving.

“Voldoende en veilig sporten houdt jonge en oude mensen fitter en gezonder. We willen dat meer mensen kunnen sporten en bewegen in hun eigen omgeving. Er zijn nog veel mogelijkheden om de openbare ruimte beter te benutten.”

Rutte-2 streeft onder meer naar meer gymlesuren per week in het primair onderwijs.