DEN HAAG - Een duel van de dartsgiganten Raymond vanBarneveld (BDO) en Phil Taylor (PDC) is nog ver weg. De Nederlanderen de Engelsman zouden elkaar komend voorjaar in Nederland moetentreffen, maar Van Barneveld en de toernooi-organisatie (PenHEvents) zijn over de voorwaarden in een juridisch conflict geraakt.

De voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank gaf de tweepartijen donderdag in kort geding de 'opdracht' om er samen uit tekomen.

Het toernooi moet gaan tussen de drie sterkste spelers vande PDC (Taylor, Wayne Mardle en John Part) en de drie besten van deconcurrerende BDO (Van Barneveld, Mervyn King en Ted Hankey). Kingen Hankey weigeren echter mee te doen en Van Barneveld weigert mettwee 'mindere' BDO-spelers de strijd aan te gaan met de top vanPDC.

Mickey Mouse-toernooi

"Als we er niet samen uitkomen, doet de voorzieningenrechtereen uitspraak", aldus Ad Schoofs, manager van Van Barneveld. "Wehebben een contract getekend tegen bepaalde voorwaarden, Raymondwil graag in actie komen, maar niet met mindere darters. Dan wordthet een soort Mickey Mouse-toernooi. Een tweestrijd van alleen VanBarneveld en Taylor zou bespreekbaar zijn, maar alleen met eengoede en betrouwbare organisatie."

Van Barneveld en Taylor gelden als de beste spelers van hunbond. Een confrontatie tussen de twee wordt in de dartwereldbeschouwd als de strijd tussen de twee beste spelers ter wereld. In kwam het er al eens van, toen won de Engelsman overtuigend."Maar toen zijn we gepiepeld", verwijst Schoofs naar deorganisatoren van dat evenement. De omstandigheden waren toenvolgens de manager in het nadeel van 'Barney'. "Dus een herhalingkan alleen onder zeer goede afspraken. We willen niet zo'n echecals in 1999."

De directie van PenH Events was donderdagavond niet bereikbaarvoor commentaar.