ZURICH - Voetballers met een nieuwe nationaliteit mogen pasvoor het nationale elftal van hun 'nieuwe' vaderland spelen, alszij een aanwijsbare relatie hebben met dat land. Ze moeten naastefamilie uit dat nieuwe land hebben of er al minstens twee jaarhebben gewoond. Dat heeft een 'noodcommissie' van dewereldvoetbalbond FIFA woensdag besloten.

Aanleiding voor het plotseling aanscherpen van denaturalisatieregels is het plan van oliestaat Qatar zo snelmogelijk drie Braziliaanse voetballers in te lijven. Met de spelersAilton, Defe en Leandro in hun nationale elftal hoopt Qatar zich tekwalificeren voor het wereldkampioenschap voetbal in 2006 inDuitsland. De FIFA is tegen het opzetje.

Het Zuid-Amerikaanse trio speelt momenteel in de Duitsecompetitie en heeft geen enkele binding met Qatar. Het oliestaatjezou grof geld overhebben voor de snelle naturalisatie van deBrazilianen.

FIFA-voorzitter Sepp Blatter sprak zich resoluut uit tegen hetplan van Qatar. "Dit is volstrekt niet het doel van onze regelsaangaande het veranderen van nationaliteit. Er moeten duidelijkerichtlijnen komen die deze praktijken verhinderen", zei hij. Destatuten worden wat de preses betreft op het FIFA-congres in mei inParijs gewijzigd.

Relatie

Een speler moet volgens de nieuwe regels van de FIFA eenduidelijke relatie met zijn nieuwe vaderland hebben om voor hetnationale elftal in aanmerking te komen. Zijn biologische vader ofmoeder moet in het land zijn geboren, of zijn opa of oma moet ervandaan komen. Anders moet een voetballer er al minstens twee jaarpermanent hebben vertoefd.