PARIJS - Philippe Gaumont blijft volhouden dat hijslachtoffer is van gestructureerde doping in de wielersport. De bijCofidis ontslagen renner beweerde in een interview met de Fransekrant Le Monde van maandag dat het weigeren van stimulerendemiddelen ontslag betekende.

"Als je geen dope nam, werd je aan het einde van het seizoengewoon weggestuurd", zei Gaumont, tegen wie een onderzoek looptwegens betrokkenheid bij een dopingnetwerk. Eerder dit jaar zat hijenige tijd vast.

Gaumont verklaarde dat hij alleen de eerste zes maanden bij zijneerste profploeg Castorama geen verboden middelen had gebruikt."In juni 1994 gaf een ploegarts me een injectie Kenacort en vanafdat moment begon het", zei hij. Kenacort is een corticosteroid,een ontstekingsremmer die op de verboden lijst staat. Daarnagebruikte hij allerlei middelen waarvan hij de werking loofde.

Positief

Controles vreesde de renner niet. "Elke renner weet dat epo nadrie dagen niet meer opspoorbaar is, maar het effect tien dagendoorwerkt. Je weet dus precies wanneer je moet stoppen." Gaumontwerd in zijn loopbaan desondanks twee keer positief getest: in 1997voor het gebruik van nandrolon, twee jaar later werden sporen vanamfetaminen in zijn lichaam gevonden.

Geïnformeerd over de gevaren voor de gezondheid werd Gaumontnooit, zo beweerde hij. "Het enige waarvoor ik gewaarschuwd werdwas het risico betrapt te worden. Ik ben volledig verantwoordelijkvoor mijn fouten, maar het is het systeem dat ons naar doping doetgrijpen dat moet worden beoordeeld."