ATHENE/PRISTINA - De NAVO heeft Griekenland hulptoegezegd bij de beveiliging van de Olympische Spelen, in augustusin Athene. De Griekse regering had de organisatie daarom gevraagd.Het gaat de Grieken vooral om hulp bij de bewaking van hetluchtruim en de zee en bescherming tegen mogelijke chemische ofbiologische aanvallen.

De Amerikaanse bevelhebber van de NAVO voor Zuid-Oost-Europa,Gregory Johnson, zei tijdens een bezoek aan Kosovo dat de NAVO-hulptijdens het sportevenement op verschillende terreinen van waardekan zijn. Athene besteedt ruim 650 miljoen euro aan de beveiligingvan de Spelen.