AMSTERDAM - De sport heeft homoseksuele rolmodellen nodig.Dat heeft voorzitter Terpstra van sportkoepel NOCNSF vrijdag gezegdin haar openingstoespraak voor een internationale conferentie overdiscriminatie op het sportveld.

"Homoseksuele sporters integreren niet, ze verbergen zichzelfen dat is een enorm probleem", aldus Terpstra in eenvideoboodschap. Ze gelooft dat homoseksualiteit ook vooramateursporters een taboe blijft als ze zich niet kunnen spiegelenaan idolen. De strijd van het NOCNSF tegen discriminatie blijftvolgens Terpstra vruchteloos, als homoseksuele sporters niet uit dekast komen.

Respect

In een weerwoord op de toespraak van Terpstra vroeg voorzitterL. Schoots namens de gastheer van de conferentie, de NederlandseCulturele Sportkoepel (NCS), om respect voor profsporters dieervoor kiezen te zwijgen over hun homoseksuele geaardheid.

Een op de twintig sporters is homoseksueel. Eenderde van henzwijgt tegenover medespelers over hun seksuele voorkeur om socialeredenen. Voor profsporters kunnen ook economische overwegingen eenrol spelen. "Een droomtransfer naar het buitenland kun je alshomoseksuele profvoetballer wel vergeten", zei voormaligtopscheidsrechter en openlijk homoseksueel John Blankenstein naafloop van zijn bijdrage aan de conferentie.

Lef

Blankenstein misgunt homoseksuele profsporters hun anonimiteitniet, maar benadrukte dat de topsport een homoseksuele winnaar mistdie het lef heeft om de hele gemeenschap een gezicht en een stem tegeven. "Dat is cruciaal in de huidige individualistischemaatschappij waarin sterren inspireren en als alternatief dienenvoor de rol die ouders vroeger speelden", aldus de kersversevoorzitter van het COC Haaglanden.

Blankenstein kent een klein aantal Nederlandse profvoetballersdie ervoor kiezen hun homoseksuele geaardheid te verbergen. Forsekritiek was er van Blankenstein en meerdere conferentiedeelnemersop voetbalbonden zoals de KNVB en de UEFA die beiden schitterdendoor afwezigheid.

Homofoob

"Homoseksualiteit is geen probleem", zo luidthet standpunt van de bonden, terwijl homofobe spreekkoren enhomofoob gedrag in de kleedkamers ook de voetbalbonden een zorgmoeten zijn, meent Blankenstein.

De conferentie Dialoog in de sport in het Olympisch Stadion waseen initiatief van de Europese Federatie van Homosporters (EGLSF).De organisatie vierde vrijdag zijn vijftiende verjaardag.