VELP - De eerste dopingcontrole in de historie van het Nederlandse dammen verliep vrijdag tijdens het NK in Velp vlekkeloos. De dammers Jeroen van den Akker, Wieger Wesselink en Sven Winkel leverden hun plasje in voorafgaande aan de vijfde speelronde.

De controle duurde wel lang. Elke dammer kreeg eerst het dopingreglement voorgelezen, bij elkaar toch zo'n vijfentwintig minuten. Over zes weken zijn de resultaten van de urinemonsters bekend. De stalen worden niet gecontroleerd op de stoffen nicotine en cafeïne, dit tot geruststelling van de deelnemende denksporters. Met het houden van de dopingcontrole voldoet de Nederlandse dambond (KNDB) aan de door sportkoepel NOCNSF gestelde eis.