DEN HAAG - Staatssecretaris Ross-Van Dorp van Sport wil datsporters in Nederland uitgebreide voorlichting krijgen over degevaren van gendoping. Uit een onderzoek van het Nederlands Centrumvoor Dopingvraagstukken (NeCeDo) en de Nederlandse Vereniging vanGentherapie (NVGT) blijkt dat het zeer aannemelijk is dat sportersbinnen vijf jaar genetische dope gaan gebruiken.

Gendoping, op dit moment via controles niet aantoonbaar,verandert meestal definitief de genetische structuur van hetlichaam. Sporters die zich ermee inlaten, lopen ernstigegezondheidsrisico's, concluderen NeCeDo en NVGT. NeCeDo adviseertde staatssecretaris niet alleen voorlichting te gaan geven, maarook de ontwikkeling van een opsporingsmethode bij dopingcontroleste bevorderen.

Prioriteit

Dat laatste is Ross al van plan. Als bestuurslid van hetwereldantidopingbureau WADA, een functie die ze tot de zomer van uitoefent, zal ze deze organisatie aansporen prioriteit tegeven aan de ontwikkeling van opsporingsmethoden. Het ministerievan VWS wil bovendien overleg met de farmaceutische industrie omiets te doen aan het probleem van de "vrije verkrijgbaarheid vanbenodigde apparatuur en biologische materialen", zo staat in eenverklaring van VWS.

NeCeDo roept Ross op de regels op het gebied van genetischematerialen nog eens te toetsen. De onderzoekers concludeerden ondermeer na literatuuronderzoek en ontmoetingen met experts dat desportwereld "vroeg of laat" te maken krijgt met genetischedoping, zeer waarschijnlijk al binnen vijf jaar. De voorzitter vande NVGT, prof. dr. Haisma, heeft het onderzoek verricht.

Bepaalde genen, die eenvoudig verkrijgbaar zijn, kunnen eensportprestatie verbeteren. Deze genen worden onderzocht voortoepassing in de behandeling van zieken. De onderzoekers vrezen datde benodigde apparatuur om genetisch materiaal bij mensen in tebrengen in de toekomst ter beschikking van sporters komt.

Preventief middel

Om dat te voorkomen is onder meer een helderevoorlichtingscampagne een goed preventief middel. Bovendien noemende onderzoekers het "onwaarschijnlijk" dat er de komende jareneen detectiemethode zal worden ontwikkeld. Het komt er daardoorvooral op aan de sporters te wijzen op de gevaren.