EINDHOVEN - Guus Hiddink blijft de komende drie jaarverbonden aan PSV. De huidige trainer van de eredivisieclub krijgteen gecombineerde baan van trainer en technisch directeur.

Met deverbintenis zijn de problemen die de afgelopen tijd bij PSVontstonden opgelost. Ook voorzitter Van Raaij blijft tot het eindevan dit seizoen in functie. Dat heeft de club vrijdagavondbekendgemaakt.

Grimmig

Twee weken geleden leek een breuk te ontstaan tussen de raad vancommissarissen van de Eindhovenaren enerzijds en preses Van Raaijen Hiddink anderzijds. Van Raaij bereikte met Hiddink eenovereenkomst voor contractverlenging voor drie jaar, maar werdteruggefloten door de raad. Daarna ontstond een grimmige sfeer,waarin Van Raaij en Hiddink overwogen op te stappen.

Jan Timmer, voorzitter van de raad van commissarissen, maakte ineen persconferentie bekend dat hij het contract niet goedkeurdeomdat hij een jaarlijks evaluatiemoment wilde om eventueel zonderkosten van Hiddink af te kunnen. In het huidige contract zijn''voorzieningen opgenomen in het geval de overeenkomst door een vande partijen vroegtijdig zou worden beëindigd'', aldus eenmededeling van de club op haar website.

Opgetogen

Van Raaij reageerde opgetogen op de overeenkomst. ''Ik benverheugd over het feit dat het conflict binnen de top van PSV naarieders tevredenheid is opgelost.'' Tevens was de voorzitter erg tespreken over de sfeer waarin de afrondende gesprekken de afgelopendagen werden gevoerd.

Naast de contractverlenging van trainer Hiddink hebben deEindhovenaren ook assistent Fred Rutten tot 2006 vastgelegd. Deandere assistent van Hiddink, Erwin Koeman, heeft inmiddels eenbaan gevonden als hoofdcoach van RKC Waalwijk, waar hij volgensseizoen Martin Jol opvolgt.