PULA - Hij blaakte van zelfvertrouwen. Het kon gewoon nietmisgaan voor amateurbokser Husnu Kocabas bij de Europesekampioenschappen in Pula. Eerst olympisch kwalificeren via eenplaats bij de laatste vier, daarna even de titel in hetlichtgewicht 'ophalen'. Niets bleek minder waar voor de kopman vanOranje.

Kocabas verloor vrijdagavond in de eerste ronde totaalonverwacht van een goedwillende bokser uit Azerbeidzjan. Na vierronden was de juryuitslag voor het Nederlandse kamp in deKroatische sporthal ontluisterend: 22-32. Kocabas (24) wasaangeslagen en verslagen, al voelde het direct na de laatste belheel anders.

Geflest

''Opnieuw geflest door de jury'', bromde teamleider HennieMandemaker, al bijna tien jaar de steun en toeverlaat van Kocabas.''Het begint een eentonig verhaal te worden. Het oude oostblok, enzeker de landen uit de voormalige Sovjetunie, vormt nog steeds eente machtig blok voor ons. Het is om moedeloos van te worden.''

Mandemaker had vooraf al geen goed gevoel. Op het laatste momentbesloot de teamleiding van Azerbeidzjan een andere bokser voor hetlichtgewicht in te schrijven. ''Dat was heel verwarrend'',verzuchtte Mandemaker een paar uur voor de ontnuchterende partij.

Ongerust

Toen de trainer-coach uit Den Bosch de samenstelling van de juryzag, werd hij er niet vrolijker op. ''Husnu zal heel dik moetenwinnen om ook daadwerkelijk als winnaar op punten uit de ring testappen'', blikte hij een tikje ongerust vooruit.

Toch had Mandemaker vooraf nog alle vertrouwen in Kocabas. Nooitwas de voorbereiding op een belangrijk toernooi zo goed geweest.Twee weken geleden sloot ook de Cubaanse kampioenenmaker Salas zichnog bij de wachtmeester van de Koninklijke Marechaussee aan.

Onoverwinnelijk

Kocabas, die met de nieuwe bondscoach plotseling opdook in tal vanmedia, straalde de afgelopen weken iets onoverwinnelijks uit. ''Wiemaakt me wat'', luidde zijn lichaamstaal.

Kocabas nam tegen de onbekende Rovsjan Hoeseinov in de eersteronde een voorsprong van twee punten. Daarna was het gedaan met depositieve marge. Wat hij ook deed in de ring, hoeveel treffers hijook plaatste, zijn achterstand liep alleen maar op. In de vierderonde trachtte de Bossche bokser het naderende onheil met eenriskant offensief nog af te wenden, maar het kwaad was al geschied.

Forceren

''Alleen in de laatste ronde heeft Husnu iets weggegeven, omdathij moest forceren'', legde Mandemaker uit. ''Maar hij wasonbetwist de betere bokser. Jammer dat we nu weer met zo'n verhaalmoeten aankomen. Maar het is de harde waarheid. Toch wanhopen weniet. Husnu heeft in april nog twee andere toernooien waar hij zichkan kwalificeren voor Athene 2004. We blijven erin geloven, hoemoeilijk dat nu ook is.''