BEEKBERGEN - Verona van de Leur krijgt geenuitzonderingspositie voor de kwalificatie voor de Olympische Spelenin Athene. De turnbond KNGU heeft dit na overleg met Team deMission van sportkoepel NOCNSF besloten. De Europesekampioenschappen in april in Amsterdam blijven voor haar de enigemogelijkheid om zich te plaatsen.

Haar vereniging Hazenkamp had om een andere olympischekwalificatiemogelijkheid gevraagd omdat Van de Leur net is hersteldvan een blessure aan de enkel. De turnster, die wegens een kwetsuurde WK in Anaheim miste, twijfelt of ze op tijd wedstrijdfit zalzijn voor de EK.

Begrip

Toch heeft Van de Leur begrip voor het standpunt van de bond enNOCNSF. ''Als ik een uitzonderingspositie krijg, dan gaan anderendat ook vragen. Ik had er al rekening mee gehouden dat dit deuitkomst zou zijn. Ik kan nu alleen maar hopen dat ik de EK gahalen.''

De KNGU maakt de Europese ploeg aan de hand van de resultaten opde open kwalificatie op 29 februari en twee interlands. Van de Leurheeft ook gevraagd of ze de open kwalificatie kan laten schieten.De KNGU zal over de procedure richting EK nog nader overleggen. Deverwachting is dat hierover op 18 februari uitsluitsel gegeven kanworden. ''Ik houd er rekening mee dat ook dit verzoek wordtafgewezen'', aldus Van de Leur. ''Maar hoe meer tijd ik krijg hoebeter dat voor me is. Misschien dat ik me op wat minder toestellenga trainen. Ik ben in december weer begonnen en heb geen pijn meer.Maar het is afwachten hoe wedstrijdfit ik ben.''

Voorbereiding

De turnbond voert met de Hazenkamp ook nog overleg over de vraaghoe Van de Leur in de komende maanden zo goed mogelijk begeleid kanworden in haar voorbereiding.