MANCHESTER - De Nederlandse mediatycoon John de Mol heeftzijn eigendomsbelang in de Engelse voetbalclub Manchester Unitedvan de hand gedaan. Een woordvoerder van zijninvesteringsmaatschappij heeft dat woensdag bevestigd. De Mol bezatruim 4 procent van de aandelen van 's werelds rijkste voetbalclub.

De aandelen zijn voor het overgrote deel overgenomen door deIeren John Magnier en JP McManus. Dat duo, rijk geworden in depaardenrennen, kocht acht miljoen aandelen en vergrootte daarmeezijn belang in Manchester United tot 29 procent. Afgaande op deslotkoers van woensdag hebben de Ieren ongeveer 30 miljoen eurobetaald voor het pakket.

Overgewaardeerd

De Mol heeft in het recente verleden een aantal keren zijnaandeel in de Engelse topclub vergroot. Hij bouwde het belangsteeds tegen lage koersen op. ''We kochten de aandelen toen wevonden dat ze ondergewaardeerd waren. Nu menen we dat zeovergewaardeerd zijn'', legde een woordvoerder van De Molsinvesterinsgmaatschappij Talpa Capital uit. ''We hebben ons belangniet rechtstreeks verkocht aan de Ieren. Daar zat een Engelse banktussen.''

Magnier en McManus lijken met hun actie hun conflict met managerAlex Ferguson op de spits te drijven. De Ieren liggen in de clinchmet Ferguson over hun renpaard Rock of Gibraltar. De manager claimtvoor de helft eigenaar te zijn van de inmiddels gepensioneerdeviervoeter, die in zijn actieve carrière een recordaantaloverwinnigen boekte. Ferguson eist van het Ierse duo de helft vande fokgelden van het paard, die naar verluidt 290 miljoen eurowaard zijn.

Dwars

Magnier en McManus lagen ook dwars bij de contractbesprekingenmet de 62-jarige Ferguson. Onder hun druk is 'sir Alex' akkoordgegaan met verlenging van zijn contract met een jaar. Aanvankelijkzou de Schot, die al zestien jaar de hoofdmacht van de Mancuniansleidt, een nieuw vierjarig contract krijgen dat hem tot aan zijnpensioen aan Old Trafford zou binden.

''Dat conflict heeft ook een rol gespeeld om ons belang van dehand te doen', zei De Mols woordvoerder. ''Het gaat bij de clubniet meer om voetbal, maar om een renpaard.''