AMSTERDAM - De aanstelling van Louis van Gaal en Martin Sturkenboom als directeuren van Ajax mag niet doorgaan. Het gerechtshof in Amsterdam heeft de commissarissen dinsdag verboden de aanstellingen door te zetten, op straffe van een dwangsom.

De overige vier commissarissen hebben volgens de rechter met het uitsluiten van Johan Cruijff bij de besluitvorming onaanvaardbaar gehandeld.

In de uitspraak van het hoger beroep wordt gesteld dat de benoeming van de statutaire directeuren en de goedkeuring van titulaire benoemingen vernietigbaar zijn wegens ernstige oproepingsgebreken.

Rvc-voorzitter Steven ten Have, Edgar Davids, Paul Römer en Marjan Olfers stelden Louis van Gaal en Martin Sturkenboom buiten Cruijff (het vijfde rvc-lid) om aan.

Vernietigd

Volgens het hof is het aannemelijk dat in een eventuele bodemprocedure de voorgenomen besluiten van de raad van commissarissen tot benoeming van Van Gaal en Sturkenboom tot statutair directeur van Ajax, vernietigd worden.

Cruijff en een aantal jeugdtrainers van Ajax die zich achter hem schaarden, hadden de zaak aangespannen. Eerder oordeelde de rechter dat de benoemingen van Van Gaal als beoogd algemeen directeur en Sturkenboom, die intussen al enige tijd als directeur ad interim bij Ajax werkt, wel rechtsgeldig waren.

De rechter schortte de definitieve benoemingen echter op omdat hij vond dat de aandeelhoudersvergadering zich eerst over de zaak moesten uitspreken. Tegen die uitspraak gingen Ten Have, Davids, Römer en Olfers in beroep. 

Blind

Sturkenboom en technisch directeur ad interim Danny Blind mogen van de rechter hun huidige interim-functie wel blijven vervullen. De rechter wees de vorderingen met betrekking tot hun titulaire (interim-) benoemingen af.

''Aan dat oordeel heeft de rechter mede ten grondslag gelegd de overweging dat toewijzing van de vordering een aantasting zou vormen van de rechtspositie van twee werknemers van Ajax, terwijl deze werknemers niet in het geding zijn betrokken en zij daarom hun belangen niet hebben kunnen verdedigen'', staat in de uitspraak.

Aandeelhoudersvergadering

Door het gerechtelijke besluit van dinsdag is het afwachten of de leden van de raad van commissarissen van Ajax zelf opstappen of de buitengewone aandeelhoudersvergadering afwachten waar over hun lot beslist wordt. Die staat voor komende vrijdag gepland.