AMSTERDAM - Schaatscoach Jillert Anema is teleurgesteld over het verloop van de contractonderhandelingen tussen zijn ploeg en hoofdsponsor BAM. De succescoach sluit niet uit dat zijn formatie richting de Spelen van Sotjsi op zoek moet naar een nieuwe sponsor.

"Wij willen met een topsportteam richting de Winterspelen werken. Dat is het hoofddoel", licht Anema tegenover NUsport toe.

"In dat kader hebben we een plan geschreven en neergelegd bij de adviesraad van de stichting Groen-Oranje (van hoofdsponsor BAM)."

"De raad is het er ook unaniem mee eens dat het een goed plan is. Het was correct onderbouwd met reële doelstellingen. Maar nu hebben we een aanbod van de sponsor ontvangen dat twintig procent lager ligt en waarin een damesteam is opgenomen."

Uitbreiding

Volgens de coach zijn binnen het gegeven budget de gestelde doelen niet te behalen. Zo zou het bedrag dat voor de damesploeg is vrijgemaakt te laag zijn. Dat komt mede door de kleine begeleidingsstaf waarmee momenteel gewerkt wordt.

"Ik heb nu al meerdere functies binnen de ploeg. Naast het volop coachen moet ik bijvoorbeeld regelmatig ook de fysiotherapie voor mijn rekening nemen. Als er een damestak komt, moet de begeleiding worden uitgebreid. Met het genoemde bedrag kan ik dat gewoon niet waarmaken."

Zorgenvrij

Anema stelt dat het lagere aanbod van bouwbedrijf BAM tot gevolg heeft dat zijn ploeg niet langer 'zorgenvrij' kan sporten. Daarnaast steekt het de coach dat het in geen verhouding staat met de vele successen die het team de laatste jaren behaald heeft. Zowel op de marathon als op de langebaan.

"Dit brengt heel veel druk voor de ploeg met zich mee. De jongens zijn bezorgd over hun toekomst. Er zijn bijvoorbeeld jongens die een huis hebben gekocht. Wat gaat daarmee gebeuren als wij er niet uitkomen?"

"Het heeft ook zijn effect op de schaatsbaan. We hebben al drie wedstrijden op rij niets meer gewonnen. Ik weet niet hoe lang geleden dat voor het laatst is voorgekomen. Daarnaast waren we ook bij valpartijen betrokken de laatste wedstrijden. Dat gebeurt ons ook nooit. Dat komt volgens mij door deze situatie."

Bel trekken

De 56-jarige Fries blijft benadrukken dat het door hem ingediende voorstel reëel is. "Anders zou de adviesraad er ook niet unaniem mee instemmen. Ik doe dit al dertig jaar. Ik weet wat het kost om een trainingskamp te beleggen en wat er nodig is om zorgenvrij te kunnen sporten."

"Wij willen ons gewoon bezig houden met schaatsen. Dat gaan we vanaf nu ook gewoon weer doen. Ik heb nu één keer aan de bel getrokken en laat de onderhandelingen verder aan teammanager Jos Vaessen."

"We hebben een goede band met BAM en ik kan me het gewoon niet voorstellen dat er aan deze ploeg een einde komt. Maar als het echt moet zullen we onze weg richting Sotsji in 2014 vervolgen met een andere sponsor."