AMSTERDAM - Ajax-speler Hatem Trabelsi gaat er vanuit dat hijaan het einde van dit seizoen transfervrij kan vertrekken bij Ajax.De Tunesische rechtsback betwist de rechtsgeldigheid van deeenzijdige optie die de Amsterdamse club in zijn contract heeftopgenomen. Algemeen directeur Arie van Eijden van Ajax zegtdaarentegen dat de club die optie inmiddels heeft gelicht en datTrabelsi tot 2006 aan Ajax is verbonden.

Advocaat Bas Beenen van Advocatenkantoor Rechtstaete, die debelangen van Trabelsi behartigt, is niet op de hoogte van dieformele verlenging van het contract. ''Het klopt dat die optie eris, maar die moet schriftelijk worden gelicht. Naar mijn weten isdat tot op heden niet gebeurd'', aldus Beenen.

Hoofdprijs

Trabelsi heeft in de media laten weten dat hij aan het einde vandit seizoen weg wil, maar de club zegt dat hij Ajax daarvan niet opde hoogte heeft gesteld. ''Onze advocaten hebben me verzekerd datdie eenzijdige optie rechtsgeldig is, de handtekening van de spelerstaat er ook onder. Natuurlijk is er een mogelijkheid dat Trabelsivertrekt, maar dan moet wel de hoofdprijs worden betaald. Ik weetalleen niet wat die hoofdprijs is in de huidige markt'', aldus VanEijden.

Juist daar lijkt de schoen te wringen bij Trabelsi en zijnzaakwaarnemers. Voor de speler is een transfervrije status veelinteressanter dan een contract dat nog twee jaar doorloopt.''Mochten we er niet uitkomen in de onderhandelingen met Ajax eneen eventuele nieuwe club, dan overwegen we een rechtszaak aan tespannen over de geldigheid van een eenzijdige optie. We zijn er vanovertuigd dat we die winnen'', aldus Beenen.

Precedentwerking

''Alleen denk ik niet dat de club het zover zal laten komen,omdat van een mogelijke positieve uitspraak voor Trabelsi eenenorme precedentwerking uitgaat, waar de meeste voetbalclubs nietop zitten te wachten.''