BREDA - NAC Breda kampt nog altijd met grote financiële problemen. De Bredase eredivisieclub maakte bekend dat het over het afgelopen boekjaar een verlies van 7,5 miljoen euro heeft geleden. 

NAC-directeur Ed Busselaar bracht de cijfers maandag naar buiten. De club kampt tevens met een negatief vermogen van 11,1 miljoen euro.

De omzet daalde van 15,7 miljoen in het seizoen 2009-2010 naar 13,8 miljoen over het afgelopen seizoen.

Voortbestaan

Aan het begin van 2011 bleek NAC in zulke grote problemen te zitten dat het voortbestaan van de club op het spel stond.

Door extra geld van enkele financiers (1,3 miljoen) en de opbrengst van een supportersactie (bijna 0,4 miljoen) kon de club het seizoen afmaken.

Het negatief eigen vermogen wordt voor een belangrijk deel opgevangen door langlopende financieringen, gespreide betaling aan crediteuren, vooruit ontvangen sponsorinkomsten en opbrengsten uit seizoenkaarten.

Bezuinigingen

Met een nieuw bestuur is NAC bezig de toekomst veilig te stellen. Op salarisgebied wordt dit seizoen 3,6 miljoen bezuinigd. Het eerste kwartaal liet al een positief resultaat van 16.000 euro zien.

NAC verwacht het huidige seizoen met een bescheiden positief resultaat af te sluiten. In het seizoen 2012-2013 moet een beter resultaat worden behaald om aan alle financiële aflossingen te kunnen voldoen.