AMSTERDAM - De ledenraad van Ajax vergadert maandagavond over een wijziging in de statuten van de Amsterdamse voetbalvereniging.

De belangrijkste verandering zou moeten zijn dat de uit 24 leden bestaande ledenraad en het clubbestuur (drie personen) worden samengevoegd in een zevenhoofdige bestuursraad.

De leden van Ajax hebben op 12 september tijdens een bijeenkomst al positief geadviseerd over deze mogelijke wijziging.

Als de ledenraad maandag ook akkoord gaat, wordt er een voordrachtscommissie in het leven geroepen die op zoek gaat naar geschikte kandidaten voor de bestuursraad.