AMSTERDAM - Een delegatie van Ajax heeft vrijdag in Barcelona een ''goed gesprek'' gevoerd met Johan Cruijff. ''Er is stevig gediscussieerd over de vervolgstappen die we moeten maken", aldus Steven ten Have, voorzitter van de raad van commissarissen.

''Er is niet veel concreets te melden. We zijn zeer gastvrij ontvangen. Het was een lang gesprek, het duurde bijna vijf uur", laat Ten Have weten op de website van Ajax.

Ten Have, Edgar Davids en Paul Römer wilden met het beroemde erelid terugblikken op de manier waarop ze de eerste drie weken gezamenlijk als nieuwe raad van commissarissen hebben gefunctioneerd.

Toekomst

En ook praatten ze over de toekomst. De commissarissen van Ajax werden in Spanje vergezeld door Rob Been, Hennie Henrichs, Cees van Oevelen, Mark Geestman en Keje Molenaar, die namens de ledenraad nauw betrokken waren bij de aanstelling van Cruijff als commissaris.

"Het was goed dat de Ledenraadsleden die bij het voortraject betrokken zijn geweest, aanwezig waren. Zij hebben de afspraken - die voordat wij aantraden zijn gemaakt en voor ons een belangrijke basis vormen - nog eens op een rijtje gezet. Dat is nu in perspectief geplaatst", vervolgt Ten Have.

Stevig gediscussieerd

"Het hele gesprek verliep op een positieve manier. Deze RvC is nog geen drie weken in functie. Ik ben blij dat we met deze groep mensen, allemaal betrokkenen, nu dit gesprek hebben gevoerd."

"De komende weken zullen wij als RvC vanuit onze toezichthoudende en adviesgevende rol vervolgstappen nemen.’’

La Ling

De ledenraadsleden die meegingen naar Barcelona hadden zich binnen Ajax hard gemaakt voor de komst van Cruijff. Maar zij merkten de voorbije weken dat de nieuwe raad van commissarissen nog niet optimaal rendeerde.

Zo baalde Cruijff dat hij van de overige toezichthouders geen steun kreeg voor de aanstelling van Tscheu La Ling als nieuwe algemeen directeur.

De voormalige nummer 14 maakte zich niet populair door niet naar Amsterdam te komen voor de benoeming van de nieuwe commissarissen. Cruijff heeft ook al laten weten dat hij ook als commissaris de kritiek op Ajax niet intern zal houden.