AMSTERDAM - Ajax is bereid een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen over de gang van zaken van de afgelopen weken.

De Amsterdammers verschillen echter van mening met de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) over het tijdstip voor oproep voor de vergadering. Dat heeft Ajax vrijdag gezegd.

Ajax en de VEB spraken vrijdag over de situatie bij de beursgenoteerde club. Volgens Ajax is dat gesprek ''open en constructief'' verlopen.

Ajax wil de aandeelhoudersvergadering bijeenroepen zodra nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. De VEB wil zo snel mogelijk een aandeelhoudersvergadering houden.

De VEB is ontevreden over de gang van zaken bij Ajax na het aangekondigde vertrek van de raad van commissarissen in het conflict met Johan Cruijff.

Ajax is echter van mening dat iedereen tijdig en correct is geïnformeerd over de ontstane situatie, onder meer door een persbericht en de persconferentie op 30 maart.