AMSTERDAM - Het bestuur en de leden van de raad van commissarissen van Ajax hebben woensdag hun functies ter beschikking gesteld. 

Dat gebeurde tijdens een speciale bijeenkomst van de ledenraad van de Amsterdamse club in de Arena naar aanleiding van het conflict tussen de clubleiding en de technische werkgroep van clubicoon Johan Cruijff.

''Met het ter beschikking stellen van hun functie willen zij hun verantwoordelijkheid nemen door de club ruimte te bieden om uit deze dreigende impasse te raken'', liet Ajax in een persverklaring weten.

Buitengewoon schadelijk

Volgens de bestuursleden Uri Coronel (voorzitter), Cor van Eijden en Joop Krant, die allen tevens zitting hebben in de rvc, is de ontstane en voortdurende onrust rond de club ''buitengewoon schadelijk'' voor Ajax.

Cruijff was zelf niet aanwezig toen het bestuur, in het bijzijn van de voltallige directie, de ledenraad op de hoogte stelde van het voorgenomen vertrek. De legendarische nummer 14 arriveerde pas bij de Arena nadat deze mededeling was gedaan.

Hervormingsplannen

Cruijff kwam afgelopen donderdag keihard in botsing met de clubleiding, die het in principe niet oneens was met zijn ingrijpende hervormingsplannen, maar bij de uitvoering de regie in handen wilde houden.

Hoofdcoach Frank de Boer en de oud-spelers Dennis Bergkamp (opleiding) en Wim Jonk (scouting) zouden in de visie van de beste Ajacied ooit het nieuwe technische hart van de club moeten gaan vormen.

Eindverantwoordelijk

Na de escalatie van het conflict leverden beide partijen felle kritiek op elkaar. ''Donderdag bleek dat de adviezen van Johan Cruijff c.s. onverkort door de directie zouden moeten worden uitgevoerd, inclusief de personele consequenties.

De directie van Ajax is eindverantwoordelijk voor het beleid en heeft aan de klankbordgroep meegedeeld dit niet uit handen te kunnen en willen geven. De raad van commissarissen steunt de directie bij deze beslissing'', aldus het persbericht van Ajax.

In functie

De bestuursleden en de leden van de rvc, die uit vijf personen bestaat, blijven in functie totdat hun opvolgers formeel zijn benoemd. Conform de statuten van de vereniging Ajax worden bestuursleden benoemd door de ledenraad. Voor het benoemen van nieuwe commissarissen is een (buitengewone) algemene vergadering van aandeelhouders nodig.

De nieuwe rvc kan de directie onder leiding van algemeen directeur Rik van den Boog vervangen. In het persbericht van Ajax wordt verder de positie van de huidige directie niet toegelicht.