BREDA - NAC Breda heeft een nieuw bestuur samengesteld. De eredivisieclub zoekt nu alleen nog een voorzitter.

''We willen de nieuwe voorzitter in rust vinden, naar ik hoop binnen enkele weken'', aldus Ronald Clayden, de voorzitter van de raad van toezicht die voorlopig ook de voorzittershamer hanteert binnen het bestuur.

In de nieuwe structuur van NAC is de raad van toezicht, die bestaat uit vertegenwoordigers van de supporters, financiers, sponsors en de gemeente, belast met de benoeming van bestuursleden.

Ed Busselaar

Het nieuwe bestuur bestaat uit Guus Bensch, Ton van Haperen, Frans Jacobs, Cor van Rooij en Marc Steevens. Over de taakverdeling moeten nog afspraken worden gemaakt.

Het bestuur staat onder meer voor de zware taak om de financiële wanorde bij NAC aan te pakken. Vorige week stelde de club met Ed Busselaar een nieuwe algemeen directeur aan.