ROTTERDAM - Financier Pim Blokland is met onmiddellijke ingang toegetreden tot de raad van commissarissen van Feyenoord. De algemene vergadering van aandeelhouders van de Rotterdamse club ging vrijdag akkoord met zijn benoeming.

De 61-jarige miljonair was voorgedragen door de Vrienden van Feyenoord (VvF), de groep van investeerders die zich inspant om het noodlijdende Feyenoord versneld financieel gezond te maken.

Blokland vult binnen de rvc de vacature op die nog bestond. Het college bestaat nu uit vijf personen.

Indien de VvF een bedrag van ten minste 30 miljoen bij Feyenoord heeft ingebracht, mogen nog twee afgevaardigden van deze vermogende supporters zitting nemen in het college, dat onder meer de directie controleert.

Blokland toonde zich tevreden met zijn nieuwe rol. "In gezamenlijkheid gaan we er nu nog harder aan werken om Feyenoord zo snel mogelijk gezond te krijgen."

Kapitaalinjectie

Blokland maakte eind oktober namens de VvF een kapitaalinjectie van 17 miljoen euro bekend. Daarmee verwierf de Vriendenclub 35 procent van de aandelen van Feyenoord.

De VvF streeft naar een totale investering van ruim 30 miljoen euro, goed voor maximaal 49 procent van de aandelen. Feyenoord houdt altijd een meerderheidsbelang van 51 procent van de aandelen.

Dankzij de kapitaalinjectie is de schuldenlast van Feyenoord verminderd tot 26 miljoen euro, waarvan 11 miljoen rentedragend is. Het negatieve vermogen bedraagt nu nog 18 miljoen.

Blokland riep vorige week in twee open brieven de achterban en het bedrijfsleven op Feyenoord eveneens financieel te ondersteunen. Volgens de nieuwe commissaris van Feyenoord zijn beide projecten succesvol van start gegaan.