DEN HAAG (ANP) - De voorgenomen bezuinigingen van tussen de 11 en miljoen euro op instellings- en projectsubsidies van de sportbonden blijven van kracht. Wel haalden met name de regeringspartijen maandag tijdens het overleg van de kamercommissie van VWS er enkele scherpe kantjes af. Dat door een overgebleven bedrag van ongeveer 5 miljoen euro uit een ander regeling voor de sport (ecotax) door te schuiven.

Een door VVD'er Rijpstra ingediende motie, die mede werd ondertekend door Atsma (CDA) en Dittrich (D66), riep daartoe op. De sportwoordvoerder van de VVD stelde voor uit de niet door het ministerie van Financiën aan sportverenigingen uitgegeven ecotaxgelden (een korting voor clubs met een eigen accommodatie) in te zetten voor de "verzachting" van de pijn. In het kader van het regeerakkoord zei Rijpstra aan de bezuinigingen als zodanig niet te kunnen tornen. "Met pijn in het hart."

Daardoor komt er 4,7 miljoen vrij voor de sport. Een deel daarvan komt beschikbaar voor bonden die direct in de knel komen. Aan de koepel NOCNSF zorg te dragen voor de verdeelsleutel. Daarnaast is er geld vrij voor de zogenaamde speerpuntprojecten, als samenwerking buurt/sport/onderwijs, gehandicaptensport, topsport, bewegingsbevordering en verenigingen.