PAPENDAL - Door de voorgenomen bezuinigingen van de rijksoverheid op de sportsector zullen volgens NOCNSF in de toekomst 250.000 mensen minder sporten. De sportkoepel baseert dat aantal op de mensen die hun lidmaatschap van een vereniging gaan opzeggen en op mensen die geen lid meer willen worden.

De maatschappelijke gevolgen van de bezuinigingen, die voor volgend jaar volgens de eerste inschattingen ongeveer 18 miljoen euro zouden bedragen, zijn volgens NOCNSF erg groot. Niet alleen minder sporters, maar ook contributieverhogingen zijn in de ogen van de sportkoepel onaanvaardbaar. Dat zou financieel zwakkere gezinnen in de problemen brengen. Daarnaast vindt NOCNSF het onverkoopbaar dat mensen meer moeten gaan betalen omdat de overheid allerlei voorwaarden stelt door bijvoorbeeld een overdaad aan wet- en regelgeving.

Verenigingen

Sportverenigingen en -bonden zullen zich moeten terugtrekken op hun kerntaken en daardor niet of veel minder inzetbaar zijn voor activiteiten met een maatschappelijk oogmerk, zoals op gebied van integratie en onderwijs. Dit alles staat volgens NOCNSF haaks op de nota 'Sport, Bewegen en Gezondheid' van VWS uit 2001.

Daarin becijfert het ministerie dat door sportbeoefening Nederland jaarlijks 725 miljoen euro bespaart op de gezondheidszorg door het terugdringen van medische kosten, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De kosten van sportblessures zijn daar al van afgetrokken.

De voorgenomen bezuinigingen worden maandag in de Tweede Kamer besproken. VWS liet donderdag weten dat het exacte bedrag van de bezuinigingen komend jaar tussen de 11,2 en 14,9 miljoen euro zal komen te liggen.