TILBURG - Het college van Tilburg waagt een nieuwe poging om Willem II aan bijna 4 ton subsidie te helpen voor maatschappelijke activiteiten die de club vorig seizoen heeft verricht.

Een eerder voorstel werd in juni door PvdA-wethouder Jan Hamming nog ingetrokken omdat de gemeenteraad niet akkoord ging.

In het nieuwe voorstel smeert de gemeente de eerder afgesproken 1,2 miljoen euro subsidie uit over vijf jaar.

De bedragen die waren beloofd voor vorig seizoen (380.000 euro) en dit seizoen (300.000 euro) blijven ongewijzigd, waardoor de jaarlijkse bijdrage van de gemeente ná die tijd lager uitkomt.

Geldnood

Willem II dreigde door het uitblijven van de verwachte subsidie weer in acute geldnood te komen.

De club beschuldigde de gemeente van niet betalen na gedane arbeid. De wethouder zegt dat er geen harde toezeggingen zijn gedaan of afspraken zijn vastgelegd maar erkent dat Willem II de subsidie mocht verwachten.

De subsidie voor de armlastige eredivisieclub is bedoeld als beloning voor de maatschappelijke activiteiten die worden uitgevoerd zoals deelname van selectiespelers aan bijvoorbeeld bezoeken aan ziekenhuizen en trapveldjes en de ontvangst van schoolkinderen in het stadion.

Alternatieve financieringsbronnen

Interim-manager Paul Bottelier van Willem II is niet tevreden maar telt zijn zegeningen. ''De politiek beslist over haar eigen centen en ik ben akkoord gegaan. We kunnen ons nu voorbereiden op alternatieve financieringsbronnen.’’

Bottelier kondigt aan dat hij onder andere scholen en woningcorporaties om bijdragen gaat vragen voor de activiteiten. De gemeenteraad behandelt het voorstel maandag in een extra commissievergadering.