PAPENDAL - IOC-lid Anton Geesink is voortaan niet meeraanwezig bij bestuursvergaderingen van NOCNSF. De Utrechtsesportbestuurder heeft dat dit weekeinde afgesproken met EricaTerpstra, de nieuwe voorzitter van de sportkoepel.

Terpstra en Geesink maakten nieuwe werkafspraken naar aanleidingvan wat NOCNSF in een verklaring noemt "wederom denigrerendeopmerkingen" van Geesink in de pers over de vertrekkendevoorzitter Blankert en het zittende bestuur. Deze uitspraken warenvoor het bestuur "onacceptabel".

In het vervolg heeft Geesink afzonderlijk bestuurlijk overlegmet Terpstra. De voormalige judoka verschijnt, na overleg metTerpstra, alleen nog op bestuursvergaderingen als olympische zakendat vergen.

Bemiddeling

Geesink deelde Terpstra mee dat hij zelf evenmin gelukkig wasmet de weergave van het betreffende interview, waarvan hij afstandnam. Het bestuur van NOCNSF distantieert zich van de uitspraken vanGeesink en vindt ze bovendien in strijd met eerdere afspraken.Geesink zegde vorig jaar na bemiddeling van VVD-Tweede-KamerlidRijpstra toe zich niet meer negatief uit te laten over de(bestuurders van de) sportkoepel.

Het bestuur van NOCNSF heeft er ondanks de nieuwe afspraken metTerpstra behoefte aan binnenkort met Geesink te overleggen over deinvulling van zijn rol als IOC-lid in Nederland. Overigens steltNOCNSF IOC-preses Rogge op de hoogte van de nieuwe werkafsprakenmet Geesink.