ARNHEM - NOCNSF wil de beschikbare middelen voor de sport meer richten op bonden die de meeste kans maken op het winnen van medailles.

Het lijkt noodzakelijk dat wordt gefocust op de meest succesvolle topsportprogramma's'', stelt de koepel in de studie Nederland in de Top Tien, die maandag op Papendal wordt gepresenteerd.

Een andere conclusie uit het rapport is dat Nederland mogelijk baat heeft bij een ''meer centrale aansturing en een grotere snelheid van handelen. Hierbij passend is een bedrijfsmatige aanpak'', stelt NOCNSF verder.

Maatwerk en flexibiliteit

''Op basis van maatwerk en flexibiliteit wordt geïnvesteerd en afgerekend.'' De koepel ziet daarbij voor zichzelf een grote rol weggelegd.

Een absolute voorwaarde voor de top tien ambitie (behoren bij de beste tien in het medailleklassement van de Olympische Spelen) is blijven investeren in en verbeteren van de topsportprogramma's.

Winst is onder andere te behalen in de talentontwikkeling, hoogwaardige wetenschappelijke ondersteuning en de positie van topsporters.

Steeds moeilijker

Het wordt steeds moeilijker voor Nederland om bij de beste tien te behoren. ''Andere landen zitten niet stil, zeker niet wat investeringen betreft. De concurrentie is de laatste tien jaar alleen maar toegenomen'', stelt Maurits Hendriks, technisch directeur van NOCNSF.

''Deze studie laat zien voor welke keuzes we staan. Het is aan de Nederlandse sport om een klimaat te scheppen waarin toekomstig talent zich kan ontplooien.''

In de betreffende studie heeft NOCNSF ''een momentopname'' van het huidige topsportklimaat in Nederland gemaakt. Het doel was vaststellen wat er voor nodig is om structureel tot de top tien te behoren.

Ambities

Welke investeringen, welke ambities, wat wordt verwacht van rijksoverheid en het bedrijfsleven. 25 Sportbonden spraken bij het onderzoek hun ambities tot 2020 uit. Die zouden in 2020 tot 82 medailles op de Spelen moeten leiden.

Het budget zou tegen die tijd moeten zijn opgetrokken naar 195 miljoen euro. In de studie valt ook te lezen dat NOCNSF wel erg veel petten op heeft. Dat zou anders moeten.

''Toezicht op beleid en uitvoering van de programma's zou extern georganiseerd moeten worden om onafhankelijkheid van de centrale organisatie te waarborgen.''

Structureel

Uit statistieken blijkt dat Nederland in acht takken van sport structureel medailles weet te halen op de Spelen. ''Willen we onze top tien ambitie waarmaken, dan ligt het voor de hand dat we ons in ieder geval op deze sporten richten'', stelt het plan. Ook in het buitenland wordt steeds meer prioriteit gegeven aan een beperkt aantal sporten.

De acht sporten die hoog scoren zijn de hippische (springen en dressuur), hockey, judo, roeien, schaatsen, wielrennen, zeilen en zwemmen.

De bonden geven aan dat ze tot 2020 samen tientallen miljoenen extra nodig hebben om hun topsportambities (meer medailles) waar te maken.