DEN BOSCH - Het gerechtshof in Den Bosch heeft donderdagbepaald dat Yassine Abdellaoui niet langer in voorlopige hechtenismoet zitten. De voetballer van De Graafschap is met onmiddellijkeingang op vrije voeten gesteld, zei zijn zaakwaarnemer MohammedSinouh. Abdellaoui wordt verdacht van betrokkenheid bij eenfraudezaak waarvoor inmiddels ook Eindhoven-voetballer GeoffreyPrommayon is aangehouden.

Abdellaoui zat sinds september vast op verdenking van hetwitwassen van aanzienlijke geldbedragen. De raadkamer van derechtbank in Breda verlengde onlangs die hechtenis, waarop devoetballer en zijn advocaat J. Kabalt in beroep gingen bij het hofin Den Bosch.

Het gerechtshof achtte het donderdag niet noodzakelijk devoetballer nog langer in hechtenis te houden. "Het ligt nu aan hetOpenbaar Ministerie wat er gaat gebeuren: seponeren of doorgaan metvervolging", verklaarde Sinouh donderdag. "Er zullen de komendeweken getuigen gehoord worden om te kijken of er wel een zaak istegen Yassine."

Adil Ramzi

In dezelfde zaak werd woensdag een tweede profvoetballeraangehouden. Geoffrey Prommayon, speler van eerstedivisieclubEindhoven, zit momenteel ook vast. Diverse bronnen bevestigen dat.Er viel ook nog een derde naam van een voetballer in het verhaal,Adil Ramzi van FC Twente. Hij ontkent alle betrokkenheid bij deaffaire. Het Openbaar Ministerie weigert in te gaan op deidentiteit van de verdachten.

Volgens advocaat Kabalt wordt Abdellaoui niet verdacht vandrugshandel. Zijn cliënt is daar ook geen enkele keer overondervraagd. Volgens Kabalt neemt het OM deze aantijgingen dan ookniet erg serieus. De link met drugs zou zijn gelegd na een anoniemetip die in mei bij de CIE (Criminele Inlichtingen Eenheid) isbinnengekomen.