ROTTERDAM - De bootreis die ongeveer vijfhonderdFeyenoord-fans zondag richting Volendam wilden maken, gaat nietdoor. Na overleg met de politie heeft de reder bij wie de boot wasbesproken, donderdag besloten deze tocht niet te maken.

Politiekorpsen uit Rotterdam, Volendam en ook Amsterdam hebbensinds verleden week herhaaldelijk overlegd over de tocht die bekendis geworden als 'Enkeltje Volendam'.

Volgens informatie van depolitie had de boot Amsterdam als bestemming en niet Volendam waarFeyenoord zondag de plaatselijke FC treft. De groep zou zijnuitgeweest op een confrontatie met Ajax-supporters in Amsterdam,waarbij werd verwezen naar een gelijksoortige boottocht twaalf jaargeleden. De mobiele eenheid wachtte de groep destijds op in dehoofdstad en er volgden ongeregeldheden.

Wanorde

De gemeente Volendam kreeg verleden week informatie dat komendweekeinde een houseboot uit Rotterdam naar Volendam zou komen. "Degoedwillende Feyenoord-fans zijn van harte welkom, maar het verhaalvan de boot hebben we bij de politie neergelegd. De politiekorpsenproberen er gezamenlijk voor te zorgen dat er geen wanordeontstaat", aldus de woordvoerder.

De contacten tussen de politie in Rotterdam, Amsterdam enVolendam gaan onverminderd door, ook nu het 'Enkeltje Volendam'vervalt. "We blijven het volgen. Tot en met zondag kan er nog vanalles gebeuren. Zo kunnen niet alle Ajax-fans mee naar Den Haagvoor de wedstrijd tegen ADO, en je weet nooit of er niet een groepnaar Volendam komt kijken", aldus een zegsman van de gemeenteVolendam.

Een politiewoordvoerder in Rotterdam beaamt dat. "De boot vaartniet uit, maar het is natuurlijk nooit uit te sluiten dat er ietsgebeurt."