DEN HAAG - Burgemeesters krijgen komend voetbalseizoen meer middelen om rellen rond voetbalwedstrijden voor te zijn.

Een meerderheid van VVD, CDA, PvdA, SP, SGP en fractie-Yildrim in de Eerste Kamer stemde dinsdag in met de zogeheten Voetbalwet, die vandalisme en ernstige overlast bij allerlei evenementen moet tegengaan.

De nieuwe wet geeft burgemeesters extra bevoegdheden om preventief in te grijpen. Zij mogen straks een gebiedsverbod, een samenscholingsverbod, een meldplicht en een contactverbod opleggen.

Risicowedstrijden

Minister Ernst Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken, Justitie) hoopt uiterlijk de wet per 1 oktober van dit jaar in te laten gaan. Maar omdat veel zogeheten risicowedstrijden aan het begin van het voetbalseizoen worden gespeeld, streeft hij ernaar om de wet al voor het begin van het nieuwe seizoen op 6 augustus in werking te laten treden.

Vorig jaar ging al de Tweede Kamer akkoord na veel gebakkelei. De een vond de wet niet ver genoeg gaan en dus niet zinvol, de ander vond de wet weer te ver gaan. Zo zijn er zorgen over de privacy.

Autoriteiten kunnen de nieuwe regels ook gebruiken om beter op te treden tegen andere raddraaiers dan voetbalhooligans, zoals radicale dierenrechtenactivisten, groepen die buurtbewoners treiteren en plegers van geweld tegen homo's.

Onvoldoende

Verder nam de senaat een CDA-motie aan voor het geval de nieuwe regels onvoldoende blijken. Dan moet worden onderzocht of elementen van de strengere Engelse aanpak moeten worden overgenomen, zoals de mogelijkheid voor inname van iemands paspoort, uitbreiding van de omschrijving 'voetbalgerelateerd geweld' en de rechtelijke 'banning order'.

Met dat laatste kunnen mensen die zijn veroordeeld wegens wangedrag, een stadionverbod van de rechter krijgen voor wedstrijden in binnen- en buitenland.

Ook stemde een meerderheid van de senaat in met een andere CDA-motie. Deze vraagt de regering te voorkomen dat er problemen ontstaan tussen de Voetbalwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Tevreden

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is tevreden met de Voetbalwet. ''Het is een welkome aanvulling op de bevoegdheden'', aldus directeur Ruud van Bennekom van het genootschap dinsdag.

Hij wil nog wel even de praktijk afwachten. ''Een meldplicht is lastig bij bijvoorbeeld supporters van een voetbalclub die in een andere gemeente wonen.'' Over twee jaar is er een evaluatie en dan moet blijken of de nieuw aangenomen wet ook in de praktijk goed werkt.

Ingenomen

De Raad van Korpschefs is ingenomen met de Voetbalwet. De wet gaat weliswaar lang niet zo ver als die in Groot-Brittannië, maar de politiebazen verwachten een positief effect op de bestrijding van relschoppers bij voetbalwedstrijden en andere grootschalige evenementen.

''De wet gaat ons absoluut helpen bij de aanpak van voetbalgeweld en ernstige overlast'', aldus een woordvoerder van de raad dinsdag.

Verwachtingen

De raad waarschuwt niettemin voor al te hooggespannen verwachtingen. Ook moet nog nader onderzocht worden wat er ''in de uitvoeringspraktijk'' op de politie afkomt, omdat de handhaving van de wet nogal wat voeten in de aarde heeft.

''We zullen moeten bekijken hoe wat met elkaar het beste en zo efficiënt mogelijk kunnen organiseren'', aldus de woordvoerder.