AMSTELVEEN - Volgens Gaston Sporre, plaatsvervangendvoorzitter van de centrale directie van Achmea Zorg, zal desponsoring in het professionele voetbal drastisch teruglopen alsNederland zich niet plaatst voor de Europese titelstrijd inPortugal. "Ik voorzie dat de luchtbel volledig gaat leeglopen."

De voormalig formateur van het sectiebestuur, met zijn bedrijfal eens hoofdgeldschieter van een betaald voetbal organisatie,hield een informele peiling onder directieleden van andere grotebedrijven.

"Men durft het niet meer aan. Ik zie het nog eerdergebeuren dat ze zich aansluiten bij kleinere sporten. Daar zijn welatleten die de mensen nog aanspreken."

"Ahold-syndroom"

Sporre, in de jaren negentig voorzitter van FC Zwolle, ziet bijde internationals van Oranje een wat hij noemt "Ahold-syndroom".Zijn toelichting: "De jongens zijn onthecht van de werkelijkheid.De top van Ahold was onthecht van de eigen winkeltjes. Men denktdat men alles kan maken. Het gaat volledig mis en het publiek pikthet niet langer."

Sporre vergelijkt de Ahold-top met de beste spelers van Oranje."Ze begrijpen niet meer wat er in de gewone mensen omgaat. Wordennog boos ook als ze kritiek krijgen na een wanprestatie. Desupporters zijn dat zat. Als Kluivert scoort is het goed, nu zietmen hem als een grootverdiener die te beroerd is om te werken."

Economie

Dat vindt zijn weerslag op het bedrijfsleven. Sporre: "Ik hoorvan directieleden van grote bedrijven dat ze het niet meeraandurven wat in het profvoetbal te doen, terwijl ze door deeconomische terugval twee à driehonderd man moeten ontslaan. Defirma's worden daar door het grote publiek op afgerekend."

Eén uitweg is er nog, volgens Sporre. "Als Oranje de tweestrijdmet Schotland wint, zal het Oranje-ondergoed wel weer uit de kastworden gehaald. Zo gaat dat nu eenmaal. Dat lijkt me de enigeredding. Het zal de totale economie een injectie geven vanmisschien wel 500 miljoen euro. Ongetwijfeld gaat het voetbaldaarvan meeprofiteren."

Andere boeg

Liever ziet Sporre dat de bondscoach het over een andere boeggooit. "Ik nodigde laatst Jan van Halst (gestopte voetballer), Basvan de Goor (volleyballer) en Gretha Smit (schaatster) uit om ietsvoor de gehandicaptensport te doen. Ze kwamen meteen, voor niets.

Het publiek wil een Oranje met leuke, aardige spelers. Dan maar eenwat lager verwachtingspatroon. Geen jongens meer die onmiddellijkna afloop eersteklas richting zon in Barcelona vliegen en zichverder nergens om bekommeren. En die opinie vindt zijn weerslag inde directiekamers."