MEPPEL - Een aantal Nederlandse atletes heeft naakt geposeerdom geld in te zamelen voor een trainingskamp in het buitenland.Modelfotograaf A. Boer heeft de naaktfoto's van de sportvrouwengepubliceerd op een internetsite.

Via de website sportmeiden.nl hopen de atletes geld te verdienenvoor een trainingskamp in Portugal. Een bezoek aan deinternetpagina kost 80 eurocent per minuut. Frenke Bolt, Nederlandskampioene hoogspringen, en een aantal jeugdkampioenen, zoals Majkenvan Reeken, meervoudig kampioen op de middellange afstand, enMarjon Leeuwis, die tweemaal het jeugdkampioenschap hoogspringenveroverde, gingen uit de kleren.

Volgens de fotograaf is er veel belangstelling. "Voorlopig gaathet de goede kant uit", aldus Boer. De provider heeft onlangs eenextra server moeten inzetten om de stroom aan bezoekers te kunnenbehappen'', zegt de fotograaf. Hij denkt erover ook sportvrouwenuit andere disciplines te benaderen voor de site.

Naakt poseren is niet uniek in de Nederlandse sportwereld. Onderanderen de vrouwen van de Nederlandse handbalselectie deden ditenige jaren geleden en ook atlete Stella Jongmans was naakt tebewonderen.