ZWOLLE - Ids Postma heeft de afgelopen zomer geëxperimenteerd met de zogenoemde olieschaats. Over de resultaten kon hij nog weinig zeggen. Momenteel worden de nodige metingen gedaan. De olieschaats is een ijzer waar, de naam zegt het al, olie uitdruppelt. Een en ander glijdt dan beter. "Gevoelsmatig is niet te zeggen of het helpt", zei Postma. "Zoiets moet echt worden onderzocht."

Helemaal nieuw is het niet. Of het daadwerkelijk wordt ingevoerd is, zelfs als het werkt, onzeker. Postma's coach Ingrid Paul: "Het blijft natuurlijk de vraag of het door de internationale instanties wordt toegestaan."

Paul, technisch leidster van de DPA-ploeg, weet daarom niet of er sprake is van een nieuw fenomeen. "We zullen dat afwachten. Een aantal specialisten bekijkt nu of het bij Postma inderdaad heeft geholpen. Zo ja, dan kijken we verder wat de mogelijkheden zijn."

Niet zo revolutionair

Ab Krook, topsportcoördinator van de KNSB, wil in elk geval snel duidelijkheid van de internationale unie, ISU. "Dan weten we waar we aan toe zijn. Is het antwoord negatief, dan hoeft niemand door te gaan met de ontwikkeling. Eerlijk gezegd geloof ik er niet zo in; bij de betrokken instanties is men niet zo revolutionair."

Nieuw is het allemaal niet, zegt Krook. "Viking heeft enige tijd geleden al een aanzet gegeven. Maar in dat beginstadium kwam er nog veel te veel olie uit. Dat is nu allemaal veel beter. Maar ja, als ze het straks allemaal doen, wat zijn dan de consequenties voor de baan? Voorlopig blijf ik wat terughoudend."