ROTTERDAM - Jonge en talentvolle voetballers die zich op sportief en maatschappelijk gebied verder willen ontwikkelen, kunnen begin volgend jaar terecht bij eredivisieclub Sparta en het ROC Zadkine in Rotterdam.

Deze twee organisaties bieden met ingang van 1 februari gezamenlijk een MBO-opleiding tot profvoetballer aan.

Deze opleiding, die valt onder het BBL-regime (Beroeps Begeleidend Leren), wordt onder meer door de KNVB ondersteund en heeft als doelgroep A-junioren en eerste- en tweedejaars senioren (17 tot en met 20 jaar).

Ontplooien

De BBL-opleiding wil maatwerk bieden aan de jonge profvoetballer, waardoor deze zich verder kan ontplooien.

Volgens Sparta en Zadkine stromen relatief veel (prof)voetballers vaak voortijdig uit de schoolopleiding of volgen ze helemaal geen opleiding meer. Ook kiezen ze vaak voor een studie die goed te combineren is met voetbal en niet voor een opleiding die bij hun interesses past.

Ambities

De nieuwe MBO-opleiding tot profvoetballer moet beter aansluiten bij de individuele mogelijkheden en ambities.

De leerlingen kunnen het diploma Sport & Bewegen niveau 3 behalen. Daarmee kunnen ze na hun opleiding instromen in de reguliere opleiding Sport en Bewegen.

De lessen vinden plaats in het Sparta Stadion en op het jeugdcomplex Nieuw Terbregge. De voetballende studenten krijgen eveneens een opleiding tot jeugdtrainer. De stages daarvoor worden eveneens bij Sparta afgewerkt.