ARNHEM - De spanning in de Arnhemse gemeenteraad over hetreddingsplan voor Vitesse en Gelredome is de afgelopen week flinkopgelopen. De raad komt woensdagavond bijeen om een definitievebeslissing te nemen over het plan, waarmee 30 miljoen euro isgemoeid. Ook de positie van verantwoordelijk wethouder R. Gast komtdan ter discussie.

De raad sprak zich afgelopen juni al uit voor hetoorspronkelijke reddingsplan, waarin onder meer stond dat Vitesseen stadion Gelredome zouden fuseren tot één organisatie. Degemeente Arnhem ziet, door grote bezwaren van de directie vanGelredome, af van die fusie. De raad moet daarom een besluit nemenover het aangepaste plan. De stemverhoudingen in de raad wordenwaarschijnlijk pas woensdagavond duidelijk.

Coalitiepartij Zuid-Centraal stemde in juni nog voor het plan,maar stemt woensdag tegen, zegt fractievoorzitter N. Wiggers.Bovendien zal de partij een motie van wantrouwen indienen tegenwethouder R. Gast (CDA), verantwoordelijk voor het reddingsplan.

Onjuist geïnformeerd

Volgens fractievoorzitter Wiggers heeft Gast de raad in junionjuist geïnformeerd toen hij meldde dat de aankoop van stadionGelredome door de gemeente rond was. In werkelijkheid bleek deaankoop pas vorige week helemaal geregeld, nadat de gemeente defusie tussen Gelredome en Vitesse uit het plan had geschrapt.

Als een meerderheid van de raad voor de motie van wantrouwenstemt, eist het CDA een oordeel van het college van burgemeester enwethouders over het opereren van wethouder Gast. Als het collegezich niet achter de wethouder schaart, trekt het CDA zich terug uitde Arnhemse coalitie, die dan nog wel een meerderheid behoudt in degemeenteraad.

Oppositiepartij Leefbaar Arnhem wil een oordeel over wethouderGast liever uitstellen. De partij wil een enquêtecommissie benoemendie de gang van zaken rond Vitesse en Gelredome gaat onderzoeken.Veel fracties lijken voorstander van een onderzoek.

Veel fouten

"De wethouder en de rest van het college hebben ongelooflijkveel fouten gemaakt. Het college heeft de gemeenteraad zeer slechtgeïnformeerd. Voor ons is volstrekt onduidelijk wat zich achter deschermen heeft afgespeeld. Eigenlijk is geen van de betrokkenentevreden over het gemeentebestuur", zei M. van Meurs,fractievoorzitter van Leefbaar Arnhem en ex-wethouder in Arnhem.

De PvdA is met acht zetels de grootste partij in Arnhem. Defractie is onderling verdeeld over het reddingsplan en zal volgensfractievoorzitter D. Tiemens ook verdeeld stemmen. De VVD heeft zeszetels, gevolgd door het CDA en Zuid-Centraal met beiden vijfzetels. GroenLinks en Leefbaar Arnhem hebben ieder vier zetels. HetArnhemse college wordt gevormd door de PvdA, VVD, CDA, GroenLinksen ZuidCentraal, waarbij de PvdA twee wethouders levert en de restelk een.

Veel Arnhemse raadsleden zijn niet te spreken over de financiëlerisico's die de gemeente neemt met het reddingsplan. Zo wordtArnhem financieel verantwoordelijk voor stadion Gelredome, maarkrijgt de provincie Gelderland een doorslaggevende stem in deexploitatie van het stadion. De provincie, een van deoorspronkelijke geldschieters van Gelredome, heeft nog 11 miljoeneuro tegoed van het stadion. De gemeente Arnhem wordt straksverantwoordelijk voor de terugbetaling van dat bedrag.