ZURICH - De Spanjaard Nozal heeft door zijn tweede plaatsin de Ronde van Spanje een reuzensprong op de wereldranglijstgemaakt. Hij steeg van de 303e naar de 19e plaats. Winnaar RobertoHeras daalde daarentegen, van 19 naar 25, omdat hij vorig jaar indezelfde periode meer punten won.

De ranglijst wordt aangevoerd door de Italiaan Bettini voor deDuitser Zabel. De Italiaan Petacchi, winnaar van vijf etappes inSpanje, steeg naar de derde plaats. Beste Nederlander is MichaelBoogerd op de 18e plaats. Hij verloor drie plaatsen. De voor deRaboploeg fietsende Deen Rasmussen, die in Spanje als zevendeeindigde, steeg spectaculair, van 108 naar 50.

Bij de vrouwen verdween Mirjam Melchers uit de topdrie. Ze werdgepasseerd door de Zwitserse Brändli en Duitse Arndt. De ZweedseLjungskog bleef de nummer een van de wereld.