ARNHEM - De gemeente Arnhem heeft overeenstemming bereikt metVitesse en Gelredome over de uitvoering van het reddingsplan. Deeredivisieclub en de stadiondirectie hebben al getekend, de stadzal het contract tekenen na instemming van de gemeenteraad.

De overeenstemming is een uitwerking van het reddingsplan dat injuni door de gemeenteraad is vastgesteld. Een en ander gebeurtbinnen de financiële kaders. Op één punt is er een afwijking: devoorgestelde vorming van een holding gaat niet door.

De door de provincie Gelderland verstrekte achtergestelde leningen de rente blijven achtergesteld. De provincie ontvangt aflossingals er een exploitatieoverschot ontstaat van de gronden om hetstadion.

Het bestuur van de Stichting Gelredome zal bestaan uit tweebestuursleden van de gemeente Arnhem en twee van de provincieGelderland. Die levert ook de voorzitter om erop toe te zien dat denaam Gelredome zekergesteld blijft.