EINDHOVEN - Rolf-Jan Zweep van bankverzekeraar ING ziet afvan een baan bij PSV. Hij was een van de kandidaten voor de functievan commercieel directeur, als opvolger van de in opspraak geraakteFons Spooren.

Zweep trok zich terug omdat zijn naam in het geruchtencircuitwas gevallen voor er van een benoeming sprake was. Voorzitter Harryvan Raaij van PSV zei het betreurenswaardig te vinden datberichtgeving in de media invloed heeft op procedures totbenoemingen. Hij en de clubleiding realiseerden zich ook datgeruchten en vroegtijdige publicaties in de voetballerij haastonvermijdelijk zijn.

Van Raaij zei maandag te hopen binnen een week de naam van eennieuwe commercieel directeur te kunnen bekendmaken.