ARNHEM - Vakbond FNV Sport heeft met Vitesse een akkoord bereikt over een sociaal plan. Het is voor het eerst dat een voetbalclub met een vakbond dergelijke afspraken maakt. In totaal moeten er bij het noodlijdende Vitesse twintig voltijdsbanen (fte's) van de zestig verdwijnen. Het gaat om 31 personen.

De banenreductie is noodzakelijk, omdat Vitesse grote financiële problemen heeft. De inkrimping van het personeelsbestand wordt gerealiseerd door contracten van bepaalde tijd niet te verlengen en diverse inhuurovereenkomsten te beëindigen. Gedwongen ontslagen zijn evenmin te vermijden.

Voor deze laatste groep werknemers hebben Vitesse en FNV Sport een sociaal plan afgesloten. Beide organisaties hebben afgesproken dat werknemers worden begeleid in het vinden van een andere baan en een ontslagvergoeding krijgen als aanvulling op hun WW-uitkering of een elders lager te verdienen salaris.