RIJSWIJK - Ex-voorzitter Jorien van den Herik voelt zich niet verantwoorderlijk voor de huidige financiële malaise bij Feyenoord. Dat liet de voormalige clubleider zondagavond weten in een uitgebreide persverklaring.

''Ik voel mij helaas genoodzaakt te reageren'', stelde Van den Herik, die na zijn geruchtmakende vertrek in december 2006 amper in de publiciteit verscheen.

De voormalige preses, die in 1992 aantrad, wijst in zijn lijvige epistel onder meer op de vermogenspositie van Feyenoord die per 30 juni 2006 volgens Van den Herik nog positief was.

Hoge rente

''Als verklaring voor de huidige, bijzonder zorgelijke financiële omstandigheden bij Feyenoord wordt bij herhaling, doch zeer ten onrechte, gewezen op de last van de schuldenpositie in de jaren 2005/2006 en de soms hoge rente die daarvoor moest worden betaald'', betoogde Van den Herik.

Van den Herik geeft aan dat het seizoen per 30 juni 2006 afgesloten werd met een netto winst van ruim 3 miljoen euro. ''Er was geen sprake van een negatief eigen vermogen. Een sluitende begroting voor het seizoen 2006-2007 had voor een verder financieel herstel moeten zorgen.''

Commotie

Van den Herik leende zelf als kapitaalkrachtig ondernemer en met één van zijn bedrijven eveneens geld aan de club. Hij bestrijdt dat hij daarvoor een 'woekerrente' van 12 procent door berekende aan Feyenoord, waarover onder de aanhang veel commotie ontstond. ''Tijdens mijn voorzitterschap is nooit 1 euro rente in rekening gebracht en is ook geen aflossing betaald.''

Volgens Van den Herik hebben de nieuwe leiders zich bij Feyenoord laten leiden door emotie in de financiële afwikkeling van de zakelijke banden die hij met de club had. ''In die situatie paste bij mij geen liefdadigheid meer.''

Sanering

Na zijn vertrek eind 2006 voerde de nieuwe clubleiding een omvangrijke sanering in. In de zomer van 2007 bleek de schuldenlast van Feyenoord nog ongeveer 35 miljoen te bedragen, zo liet de directie weten. Eind vorig jaar was dat bedrag gehalveerd.

Door de slechte prestaties in dit seizoen, met minder opbrengsten uit tv-contracten, merchandising, sponsoring en recettes, is de schuld van Feyenoord recentelijk alweer opgelopen tot 21 miljoen. De club heeft bij een investeerder en bij stadion De Kuip geld moeten lenen om aan de lopende verplichtingen dit seizoen te kunnen voldoen.

Feyenoord heeft voor dit seizoen de begroting van 45 miljoen inmiddels teruggebracht tot 42 miljoen. Komend seizoen komt de Rotterdamse club waarschijnlijk op 40 miljoen uit.

Rijke supporters

Komende week praat de Raad van Commissarissen van Feyenoord opnieuw met een delegatie van een groep rijke supporters, die gezamenlijk tientallen miljoenen in hun club willen steken. In ruil daarvoor willen deze investeerders inspraak in de vorm van aandelen en mogelijk een of meerdere zetels in de RvC.

Van den Herik blijft op eigen verzoek buiten beeld. ''Ik koester de luwte.''