ARNHEM - NOCNSF heeft de eigen organisatie scherp bekeken. Een conclusie was dat de "collegiale aansturing" in de top ontbrak. Daarom moest directeur sport Marcel Sturkenboom recentelijk vertrekken.

Leo van Wijk, bestuurslid van de sportkoepel, zei dat dinsdagavond in een toelichting op de zaak. "Binnen NOCNSF is een verdere professionalisering nodig. De effectiviteit van onze organisatie moet worden versterkt. Helaas is daarbij voor Marcel geen plaats."

Graag had NOCNSF het geschil in goed onderling overleg geschikt. Vooralsnog is dat niet gelukt. Sturkenboom heeft bekend gemaakt zijn vertrek door de kantonrechter te laten toetsen. Erica Terpstra, voorzitter van de sportkoepel, zei dat van ontslag op staande voet geen sprake is geweest.

Ze ontkende met klem dat NOCNSF een organisatie in ontbinding is, zoals links en rechts is gesuggereerd. Graag had ze meer duidelijkheid verschaft, maar de ontwikkeling geven haar niet de kans. De zaak is immers onder de rechter. "Bovendien zullen wij nooit met modder gaan gooien."

Sportagenda

De sportagenda (beleidsvoornemens) moeten vaster in de organisatie worden verankerd. "Dat was een voorname conclusie", zei Van Wijk. "We hebben een 'winning team' aan de top nodig." In het komende half jaar zal algemeen directeur Theo Fledderus verder uitvoering gaan geven aan het transformatieproces.

Volgens Van Wijk leidt de huidige situatie zeker niet tot discontinuïteit. "Ondanks de verbouwingen gaat de verkoop door. Wel zijn we bezig met een gerichte aanpak om ons ambitieniveau ook in de toekomst te kunnen waarmaken. Indien nodig zal het bestuur de daarbij behorende maatregelen nemen."