AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft twee oud-spelers van Ajax en NAC een boete ter hoogte van 27.500 euro opgelegd. Dit wegens valselijk informeren van de Nederlandse belastingdienst en het plegen van valsheid in geschrifte.

In de betreffende periode (1997) hadden NAC en Ajax beide een speler uit Georgië onder contract. Dat waren de broers Shota (Ajax) en Achil (NAC) Arveladze. Het ligt zeer voor de hand dat het om deze twee betrokkenen gaat, al wil het OM dat formeel niet bevestigen. Overigens worden de veroordeelden verder niet vervolgd voor loonbelastingfraude.

Een en ander kwam aan het licht in de strafrechtelijke onderzoeken naar de loon- en inkomstenbelastingfraude bij Ajax en NAC en het verkeerd informeren van de belastingdienst. De verdachten hebben toegegeven gebruik te hebben gemaakt van een vals Georgisch contract, dat suggereerde dat er een lening was verstrekt van Dynamo Tiblisi aan de betrokken spelers. Dit was niet het geval.

Valse aangiften

Het strafrechtelijk onderzoek door het OM naar Ajax en NAC is inmiddels afgerond. De oorspronkelijke verdenking is nader omschreven in valse aangiften loonbelasting, valsheid in geschrifte en valselijk informeren van de Nederlandse belastingdienst (door Ajax).

Het is aan de verdediging van de clubs om aan te geven of zij nog nader onderzoek wensen in het gerechtelijk vooronderzoek. De beslissing of er wordt vervolgd wordt later genomen.

De FIOD begon eind 2000 het strafrechtelijk onderzoek. Enkele topfunctionarissen van Ajax en de voetballer Shota Arveladze zaten destijds voor verhoor enkele dagen vast. In november maakte Ajax bekend dat het een naheffing van 5,2 miljoen euro opgelegd had gekregen. Ook NAC kreeg een naheffing van de belasting.