CALFVEN - Regen of geen regen, de dag van de vakantievierendeastmapatiëntjes op het terrein van De Luchtballon in Calfven konniet meer stuk. Zij konden donderdag als eersten ter wereld tweeCruijff Courts in gebruik nemen.

De Cruijff Courts zijn verharde sportvelden die validen enmindervaliden de mogelijkheid bieden samen te sporten, of dat nuvoetbal, tennis, volleybal of handbal is. De officiële aftrap werdgedaan door coach John van 't Schip, ambassadeur van de JohanCruyff Foundation.

Met de naar hem genoemde Johan Cruijff Foundation wil deoud-voetballer en -coach zich inzetten om het sporten tussenvaliden en mindervaliden over de hele wereld te bevorderen.

Op hetdefensiecomplex in Calfven bevinden zich nu dus de eerste velden.Astmastichting De Luchtballon biedt daar sinds enkele jarenvakanties aan aan astmapatiëntjes, en stelt anderepatiëntenverenigingen in staat hetzelfde te doen. In november wordtin Lelystad het volgende veld van de stichting geopend. Volgens eenwoordvoerder van de stichting zijn er ook plannen voor de aanlegvan velden in Zuid-Afrika en Brazilië.