ALKMAAR - De spelersgroep van AZ heeft zich bereid verklaard de premies voor wedstrijden in de Amstel Cup en voor het bereiken van Europees voetbal in te leveren. Naar aanleiding van de recente problematiek rond het verkrijgen van een nieuwe licentie heeft het team dit verzoek na een gesprek met de clubleiding ingewilligd.

"De club heeft problemen. Dat is ons duidelijk geworden", aldus aanvoerder Fortes Rodriguez. "We willen ook onze bijdrage leveren om de club te helpen." Voorzitter Dirk Scheringa reageerde enthousiast: "Dit is een mooi gebaar en signaal. Het geeft een gevoel van saamhorigheid."

De leiding had de spelers eerder gevraagd een loonoffer van 30 procent te doen. De ploeg protesteerde hier tegen en kwam met een tegenvoorstel. Dat was echter zo laag dat het plan van de hand werd gedaan.